21-12-2016
EfB foretager ændringer på ledende poster i selskabet
EfB Elite A/S befinder sig i en vanskelig situation, der øger behovet for at fokusere på at skabe balance i økonomien og de ledelsesmæssige udfordringer forbundet hermed. På den baggrund er det besluttet, at adm. direktør Hans-Peter Rasmussen ikke skal stå i spidsen for selskabet, men fortsætte i stillingen, indtil en varig løsning er på plads. 

- Vi har gennemlevet et år, hvor de forudsætninger, Hans-Peter Rasmussen blev ansat under, løbende har ændret sig. Der vil i fremtiden være behov for en leder med en anden baggrund end den, han besidder fra sine ledelsesposter i den kommercielle verden. Han har i sin korte tid i EfB udført et stort, dedikeret arbejde, og han vil fortsætte på sin post, indtil en afløser er fundet. Vi har derudover undervurderet betydningen af at have en administrerende direktør med rod i det sydvestjyske område, siger bestyrelsesformand Kristoffer Jarl Kristensen.

 

Hans-Peter Rasmussen bor i Hadsten og har ved siden af en bolig nær Esbjerg-området. Han beklager, at hans tid i spidsen for EfB bliver af kort varighed, men ønsker at medvirke til, at virkningerne af de ledelsesmæssige ændringer ikke svækker selskabet på hverken kort eller langt sigt.

 

- Jeg havde på forhånd forventet, at det ikke ville blive nogen nem opgave at lede EfB i en periode med sportslig og økonomisk modgang, og det har jeg fået bekræftet. Mit fokus har overvejende været på økonomien, men som leder trives jeg bedst med at have styr på den del af forretningen og have ro og forudseenhed til at bruge kræfterne på mere offensive initiativer for at ruste klubben til fremtiden. Det glæder mig i den forbindelse, at vi med Ted van Leeuwen som sportsdirektør og Lars Lungi Sørensen som cheftræner har fået skabt et sportsligt fundament, vi kan bygge på. Jeg fornemmer en dynamik i den sportslige sektor, som ikke er set længe, og min tro på EfB's langsigtede muligheder er i det hele taget intakt, siger Hans-Peter Rasmussen.

 

Også han har mærket effekten af at have sin familie i det østjyske område og sit daglige virke 180 km fra bopælen. Det har ført til private overvejelser om, hvorvidt det nuværende professionelle virke på længere sigt ville harmonere med hensynet til hans øvrige liv.

 

Foruden en udskiftning i topledelsen har EfB indgået aftale med kommerciel direktør Henrik Præst om at stoppe samarbejdet. Christine Bendixen, der i de senere år har haft ledende stillinger inden for markedsføring i energikoncernen SE, tiltræder 1. januar 2017 som ny salgschef.

 

EfB's bestyrelse har indledt bestræbelserne på at finde en ny adm. direktør med stærke lederevner og stort kendskab til det område, han skal virke i. Sideløbende er der ved udsigten til et underskud på 30 mio. kr. før skat i 2016 fokus på økonomisk genopretning af selskabet. Lavere indtægter fra tv og tilskuere samt ekstraordinære omkostninger til flere fratrædelser vil tynge i årsregnskabet.

 

efb

Relaterede nyheder eller informationer:
16-01-2017

Ledergruppe i spidsen for EfB i overgangsfase

29-08-2016

EfB's nye chef kender fodboldverdenen indefra

Tilbage Tilbage Mail denne side Mail denne side Udskriv denne side Udskriv denne side

emtee - website content management