23-07-2016
Adm. direktør Søren Poulsen / Foto: Niels Husted
EfB gør klar til store forandringer i organisationen
EfB har særligt det seneste år gennemlevet store omvæltninger i den sportslige sektor. Bestyrelsen i EfB Elite A/S tager nu skridt til at styrke kvaliteten og øge kontinuiteten i den del af organisationen, der beskæftiger sig med den fodboldmæssige udvikling.

Med virkning fra 1. oktober ansættes en sportsdirektør med erfaring fra fodbold på internationalt niveau. Den pågældende, der indtil da fortsat har sit virke i en udenlandsk fodboldklub og først vil blive præsenteret i forbindelse med sin tiltræden, vil blive omdrejningspunktet i at fastlægge den fremtidige sportslige struktur.

- Vi har med ansættelsen af Colin Todd fået en meget erfaren og kvalificeret cheftræner, og nu tager vi næste skridt ved at ansætte en sportsdirektør fra udlandet, som nyder stor anerkendelse i fodboldverdenen. Ud over det overordnede ansvar for den sportslige sektor bliver en af hans vigtigste opgaver at sikre størst mulig sikkerhed i rekrutteringen af nye spillere til EfB's superligahold, siger bestyrelsesformand Kristoffer Jarl Kristensen.


EfB befinder sig over for en række udskiftninger på både bestyrelses- og ledelsesniveau. Administrerende direktør i EfB Elite A/S siden foråret 2009, Søren Poulsen, har valgt at opsige sin stilling. Han fratræder ved udgangen af august.

 

- EfB befinder sig efter flere vanskelige år i en brydningstid med behov for en ny begyndelse på flere niveauer. På den baggrund vurderer jeg, at det er bedst for både EfB og mig, at der kommer friske kræfter til i ledelsen af selskabet. Jeg har haft en fantastisk tid med mange gode oplevelser, og jeg vil med stor sikkerhed komme til at savne miljøet i fodboldverdenen, siger Søren Poulsen.

 

Kristoffer Kristensen tager Søren Poulsens beslutning til efterretning og oplyser, at processen med at finde hans afløser er indledt. EfB søger en forretningsorienteret og kommercielt stærk leder, der også har gode kommunikative evner.

 

- Søren Poulsen har med stort engagement og loyalitet varetaget chefposten i EfB og udført de mangeartede opgaver, der er forbundet med at drive en fodboldklub på topplan. Nu forestår at finde en ny direktør, der kan udføre de overordnede strategier og videreføre den gode kommercielle udvikling, der kendetegner selskabet, siger Kristoffer Kristensen.

 

Søren Poulsen, 52 år, har ikke sine fremtidsplaner på plads og vil bruge de kommende måneder til at overveje den fortsatte erhvervskarriere.

 

Salgschef Henrik Tønder, der opsagde sin stilling tidligere på måneden for at tiltræde en stilling som adm. direktør i Vejle Boldklub, afløses af Henrik Præst, der hidtil har haft ansvaret for indkøbsfællesskabet EfBusiness. Henrik Præst får med reference til den nye adm. direktør ansvaret for den samlede kommercielle forretning.

 

For at sikre det økonomiske råderum til at gennemføre de organisatoriske ændringer har en kreds af sydvestjyske erhvervsfolk via deres selskaber besluttet at tilføre EfB 4,5 mio. kr. Johan P. Hoffmann, Ole Jørgensen og Peter Kristiansen samt Claus Sørensens Fond yder hver en million kr., og Peter Villemoes bidrager med 500.000 kr.

 

- Jeg er overbevist om, at når de igangværende processer og organisatoriske ændringer er gennemført, vil vi stå tilbage med et stærkere EfB. Til den tid vil vi gå i dybden med at finde den person, der skal stå i spidsen for bestyrelsen i fremtiden, og hvem der kan erstatte de bestyrelsesmedlemmer, der har valgt at forlade deres post, siger Kristoffer Jarl Kristensen.


efb

Relaterede nyheder eller informationer:
15-01-2009

Søren Poulsen vender tilbage som direktør

Tilbage Tilbage Mail denne side Mail denne side Udskriv denne side Udskriv denne side

emtee - website content management