22-09-2005
EfB Elite A/S vil geare organisationen til fortsat vækst
EfB Elite A/S har i de senere år været præget af kraftig vækst i volumen og omsætning, og senest har virksomheden med EfB Ishockey A/S fået yderligere en eliteidrætsgren som forretningsområde.

Udsigten til yderligere vækst og en omsætning på 50-60 millioner kroner i de kommende år gør det hensigtsmæssigt at styrke organisationen. Derfor har bestyrelsen for EfB Elite A/S besluttet at ansætte en administrerende direktør med en ledelsesmæssig baggrund, der gør den pågældende i stand til at realisere den professionelle fodboldvirksomheds flerårige strategi. Den nye direktør får ligeledes det overordnede ansvar for EfB Ishockey.

 

Processen med at finde den rigtige person med en teoretisk baggrund på cand.merc.-niveau indledes inden for kort tid, og ansættelsen ventes at ske med virkning fra begyndelsen af det nye år.

 

- Vi finder det rigtigt at styrke organisationen, så den er gearet til at følge op på de aktiviteter, vi allerede har i gang, og lede den fortsatte udvikling af virksomheden, siger formanden for EfB Elite, advokat Jørgen L. Jensen.

 

Udviklingen på det internationale fodboldmarked er så hastig, at EfB må følge det tættere og bruge flere ressourcer på at være opdateret med, hvornår de optimale muligheder for at indgå spillerhandler er til stede, og hvilke emner der er på trænermarkedet. Som en konsekvens heraf får den nuværende direktør, Niels Erik Søndergård, med titel af sportsdirektør det overordnede ansvar for al professionel fodbold i EfB.

 

- Vi skal udadtil være i stand til i endnu højere grad at afsøge markedet for talenter, færdiguddannede spillere samt trænere og ledere. Indadtil skal vi styrke samarbejdet med vores amatørafdeling og de mange samarbejdsklubber i Sydvestjylland, ligesom vores relationer til myndigheder, herunder Esbjerg Kommune, skal gøres endnu tættere. Niels Erik Søndergård har den fodboldfaglige baggrund og de menneskelige egenskaber til at varetage disse opgaver, og dermed udnytter vi hans kompetencer endnu bedre, siger Jørgen L. Jensen.

 

Niels Erik Søndergård, 41 år, har været direktør i EfB Elite siden 1. september 1998 og er således blandt de mest erfarne på posten i dansk topfodbold. Han får som sportsdirektør blandt andet ansvar for spillerbudget, køb og salg af spillere samt en række projekter på det sportslige område. En kommende cheftræner vil referere til sportsdirektøren.

 

- I erkendelse af, at fodbolddelen optager stadig mere af min tid, og jeg bliver involveret i endnu flere tidkrævende projekter på det sportslige område, kom jeg med et oplæg til bestyrelsen lige før sommerferien. Skal vi som klub fortsat udvise godt købmandskab på det nationale og internationale fodboldmarked, kræver det, at man har et stort netværk og er på det rette sted på det rigtige tidspunkt. Det får jeg mulighed for ved at hellige mig det sportslige, der hele tiden har været den væsentligste drivkraft for mig, siger Niels Erik Søndergård.

 

Han tilføjer, at de organisatoriske ændringer i EfB Elite ligner dem, der senest er gennemført i OB, og som FC Midtjylland tidligere har valgt som den mest hensigtsmæssige model.

hvj

Tilbage Tilbage Mail denne side Mail denne side Udskriv denne side Udskriv denne side

emtee - website content management