Historien bag Esbjerg Stadion
Siden opførelsen og frem til seneste modernisering.  

Esbjerg fik sit første stadion i 1929, efter at Esbjerg Idrætspark A/S var blevet stiftet i 1926. Stadion blev anlagt på det samme sted som det nuværende på Gl. Vardevej, og var et atletikstadion med løbebane og andre atletikfaciliteter. I 1938 blev der opført en ståtribune ved stadion og yderligere 10 år senere anlægges det nuværende atletikstadion, som en del af en helhedsplan for området. I 1965 bliver der opført et lysanlæg, så Esbjerg Stadion på daværende tidspunkt fremstår som et af landets bedste fodboldstadions.

 

Først med oprykningen til den bedste række i 2000 kommer stadion for alvor i brug igen, og det bliver tydeligt at det fine stadion fra 50'erne ikke længere er tidssvarende. Som dengang er midlerne dog ikke ubegrænsede, og hverken EfB eller kommunen har økonomien til et nybygget stadion. Dog bliver stadion renoveret for 2 mio. i 1998 som forberedelse til ungdoms-ol der afholdes i Esbjerg i 1999.

 

Ved årtusindeskiftet kom der gang i debatten om udbygning af stadion. Mest presserende for EfB var var ønsket om lounge- og sponsorfaciliteter ved stadion, og det var da også dette område, der først blev bevilget penge til. Indtil da blev klubhuset og Esbjerg Højskole brugt til at forpleje sponsorerne.

 

Lounge byggeriet stod færdig i 2002. Folket på den billige langside kunne ikke mærke forskel på tiden før og efter den kommunale investering. Dette skulle ændre sig i 2004, hvor man afsluttede arbejdet på en nybygget tribune ud mod Gl. Vardevej, hvilket samtidig betød farvel til rust-tårnet ved ungdoms-ol.

 

Den nye tribune var blevet til efter at dele af det lokale erhvervsliv havde spædet til økonomisk og hjulpet kommunen med at få investeringen op at stå. I samme ombæring blev banen lagt om - udskiftning af dræn og sprinkleranlæg samt etablering af varme i banen, ligesom et nyt lysanlæg blev sat op. Prisen for tribune, omlægning af bane og nyt lysanlæg, var i omegnen af 35 mio. kr.

 

I 2005 blev der etableret yderligere to mindre lounges i forbindelse med den nye tribune - inden den fulde indvielse i 2009.

emtee - website content management